Eğitimcilerden İlan: Dokuz Eylül Üniversitesi’ne Rektör Aranıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 16 Şubat tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla AİB Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilciliği’ne Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü ve Eski AKP İzmir Milletvekili Nükhet Hotar’ın atanmasının ardından Eğitim Sen İzmir 3 Nolu Üniversiteler Şubesi tarafından sosyal medyadan “Dokuz Eylül Üniversitesi’ne rektör aranıyor” başlıklı ilan yayınlayarak hangi özelliklere sahip bir rektör istediklerini açıkladı.

Sendika tarafından yapılan paylaşım şöyle:

“Üniversitenin çoğulcu, katılımcı ve yönetsel özerk yapısına inanarak karar alma mekanizmalarını demokratikleştirecek, siyasete “kul, üniversite bileşenlerine “kral’, sermayeye “tüccar’, Üniversite’ye manager olmayacak, koruma ordusuna ihtiyaç duymaksızın kampüslerde gezip mezuniyet törenlerine katılabilecek, birden fazla koltuğa oturtulmak suretiyle kayrılan imtiyazlı azınlığın tahakkümüne son vererek görevlendirmelerde (Dekan, Bölüm Başkanı, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı vb.) Akademik Teşkilat Yönetmeliği’ne uyacak, Sayıştay raporunda tespit edilen usulsüzlük ve yolsuzluklara karşı gereğini yapacak, tüm maddi ve insani değerlerin yaratıcısının “emek” olduğuna inanacak, temel amacı eşit, özgür, laik, evrensel, demokratik, bilimsel, parasız ve kamusal nitelikli eğitim olacak, meşruiyetini siyasi angajmanda aramayıp akademik saygınlığıyla Üniversite için çalışacak, Üniversitede hiyerarşik ve eşitsiz ilişkilere, yükseköğretimin piyasalaşmasına ve itaat korku kültürüne karşı mücadele edecek, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ifade hürriyeti de dahil insan haklarına, temel özgürlüklere, akademik özerkliğe, insan onuruna üniversite bileşenlerinin sahip olduğu tüm haklara saygı duyacak, yeniden atama kriterlerinin hukuka uygun olmayan maddelerini değiştirip düzeltecek, psikolojik tacizin öznesi olmayıp mobbinge karşı gerekli önlemleri alacak, açılan soruşturma ve hukuka uyarlılık bulunmadığından iptal edilen dava sayılarında rekora koşmayacak, hukuk devleti ilkesine sadakatle bağlanarak ve takdir yetkisinin sınırlarına riayet ederek yargılanacak mıyım” korkusu ile yaşamayacak, özgür bilim, özgür üniversite ve güvenceli istihdamı öncülleştirerek insan, toplum ve doğa yararına çalışacak bir rektör aranıyor!”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x